Oralna hirurgija

U našoj ordinaciji pružamo sve vrste oralno hirurških zahvata. U tu svrhu smo napravili i opremili moderan operativni blok koji je izdvojen od ostatka ordinacije i gdje smo obezbijedili najsavremenije uslove za pružanje zahvata kako sa aspekta opreme tako i sa aspekta očuvanja sterilizacije tokom tretmana.

Zahvaljujući savremenim dostignućima u oblasti stomatologije, nudimo Vam bezbolan i komforan oralno-hirurški tretman.

Hirurške intervencije zakazujemo najčešće u jutarnjim terminima kad je pacjent najodmorniji. Ovo nam ujedno nudi mogućnost da aktivno već od prvog dana pratimo postoperativno stanje pacjenta. Zahvaljujući iskustvu i lahkim rukama našeg tima predvođenog specijalistom oralne hirurgije sama intervencija će vam proći brzo i skoro neprimjetno. Nakon intervencije obezbijedili smo Vam sve potrebne lijekove.

Kod zahtjevnijih zahvata se koristimo i svim prednostima 3D dijagnostike kako bi operatvino planiranje bilo što uspješnije i za pacjenta što bezbolnije.  

Našim pacjentima pružamo sledeće oralno hirurške zahvate:

Hirurško uklanjanje trećih molara (umnjaka)

Treći molari su danas dosta česta indikacija za hiruršku intervenciju. Razlog tome je da vilice modernog čovjeka današnjice bivaju sve manje u odnosu na naše pretke čemu doprinosi moderan način ishrane današnjeg čovjeka i evolucija čovjeka kroz vrijeme uopšte. Svojim položajem i odgođenim izrastanjem mogu da prouzroče kod pacijenata različit spektar prooblema koji mogu biti različitog karaktera, od estetskih ( pomicanje zuba u zubnom nizu), preko funkcionalnih (nastanka ortodontskih anomalija, nepravilnosti zagriza, nejednakog trošenja pojedinih zuba) pa sve do traumatskih komplikacija u zglobu kao i konstantnih ili povremenih eruptivnih bolova. 

Hirurško oslobađanje neizniklih zuba

Ovaj zahvat se radi kod zuba koji su usljed nekih od brojnih faktora djelovanja na njih ili zakasnili u erupciji ili im je to bilo onemogućeno. Nerijetko, razlog za nastanak ovakve situacije je sasvim banalan a to je prijevremena ekstrakcija mliječnih zuba zbog čega dolazi do gubitka mjesta za stalni zub usljed čega taj isti stalni zub ili nemože da nikne ili mijenja pravac nicanja. Zbog navedenog je potrebno pristupiti uklanjanju dijela mehkog tkiva koji pokriva zub a nekad je potrebno i ukloniti dio kosti da bi se erupcija zuba olakšala ili da bi stavili “bravicu” za ortodontski aparat radi “izvlačenja” istog zuba.   

Hemisekcija korijena zubi

Ovo je procedura koja se primjenjuje kod višekorijenih zuba (načešće dvokorijenog) i podražumijeva hirurško uklanjanje jednog korijena zuba gdje je onaj drugi dovoljno stabilan da nosi krunicu ili učestvuje u protetskom rješenju uopšte. Najčešće je primjenljiva kod donjeg prvog ili drugog molara.

Hirurško odstranjivanje zaostalih korjenova

Hirurško odstranjenje zaostalog korijena podrazumijeva manji operativni zahvat radi uklanjanja zaostalog korijena nakon neke prethodne ekstrakcije ili jednostavno usljed prerastanja kostanog i mekog tkiva istog. Zaostali korijen može biti uzrok nastanka cisti vilica a samim tim i fokusa u organizmu koji mogu prouzročiti ozbiljnije zdravstvene probleme. Osim toga nerijetko ukoliko se ne uklone zaostali korijenovi,  može doći naknadno do njihovog isplivavanja i izlaska na površinu kosti usljed koštane redukcije a što u određenim situacijama može biti problem za nošenje protetskih nadoknada kao što su proteze, kombinovani radovi ili fiksni radovi uopšte.

Resekcije korjenova zuba (apikotomije)

Resekcija korijena zuba ili apikotomija je naziv za operativni zahvat na zubu na čijem je vrhu došlo do nastanka cistične lezije ili procesa. Promjena se najčešće ogleda u obliku nastanka ciste, granuloma ili periapikalnog procesa. Razloga nastanka ima cijeli niz ali najčešće su u pitanju duboki karijes ili neuspješan endodontski zahvat zbog čega dolazi do propadanja pulpe zuba i nastanka periapikalne promjene u kosti koja obuhvata vrh korijena zuba. Komplikacije usljed ne tretiranja ovih promjena mogu biti od propadanja samog zuba do obuhvatanja i susjednih zuba i narušavanja zdravlja cijelog parodonta.

Retrogradno punjenje korijena zuba sa resekcijom

Ovaj zahvat se izvodi ukoliko se utvrdi da na kojienu zuba koji je prethodno endodonski tretiran i pojačan nekom vrstom zubnog ojačanja postoji promjena u kosti koja asocira na nastanak cistične lezije ili procesa a na zubu nije moguće uraditi reviziju endodontskog liječenja bilo zbog nemogućnosti vađenja samog ojačanja zuba ili zbog vrste protetskog rada koji navedeni zub nosi. Zahvat je identičan kao kod normalne apikotomije samo se u toku operacije radi intraoperativno punjenje vrha korijena zuba da bi se zub kao izvor infekcije eliminisao. Inače ova metoda je primjenjiva uvijek kad se sumnja na porozitet endodonstkog punjenja vrha korijena zuba.

Operativno uklanjanje cisti tvrdih i mekih tkiva (cistektomije)

Nastanak cisti u tvrdim i mekim tkivima je uvjetovan djelovanjem raznih faktora. Svi oni za rezultat imaju nastanak ciste. Ciste svojim prisustvom nepovoljno patološki mijenjaju strukturu tkiva i utiču na zdravlje organizma pa ih je zato potrebno ukloniti iz tkiva ukoliko postoje. Operativni zahvat se naziva cistektomija i podrazumijeva uklanjanje ciste sa ovojnicom u kompletu bez ostataka i nerijetko je za ovaj zahvat vezano i djelimično uklanjanje kosti vilice radi pristupa samoj cisti i evakuaciji iste.

Zbrinjavanje otvorenog sinusa

Otvoren sinus je najčešća komplikacija kod vađenja premolarnih i molarnih zuba gornje vilice. Komunikaciju vanjske sredine i sinusa je potrebno bez odlaganja zatvoriti jer svako prolongiranje može dovesti do većih i ozbiljnijih komplikacija koje mogu narušiti stanje većeg dijela grebena gornje vilice ali i susjednih zuba.

Frenulektomije

Nizak pripoj frenuluma kod djece može biti ozbiljna komplikacija koja svojim djelovanjem može izazvati ortodontske nepravilnosti u frontu u obliku nastanka dijastema između centralnih sjekutića i njihovo pomjeranje. Osim toga može stvarati i poteškoće pri izgovoru pojedinih slova. Kod odraslih frenulum remeti stabilnost proteze. Ovo je jedan od najjednostavnijih oralno hirurških zahvata i u našoj ordinaciji se izvodi sa laserom bez šivenja. Sama operacija traje 2-3 minute.

Vestibuloplastika

Cilj vestibuloplastike je produbljivanje forniksa te dobijanje koštane podloge odgovarajuće visine, premiještanjem mišićnih pripoja i podsluzokožnog tkiva dublje u forniks. Pošto oporavak posle operacije traje dugo i često dolazi do recidiva, vestibuloplastika se radi samo u slučajevima kada ne postoji nikakva mogućnost za ugradnju implanata.

Parcijalne ili totalne nivelacije alveolarnog grebena ili torusa

Nivelacije grebena ili torusa kao oralno hirurški zahvat se provode najčešće u svrhu protetske predpripreme radi zaobilaženja anatomskih nepovoljnosti koje mogu biti nakandno komplikacija kako za izvođenje samog protetskog rada ali i za omogućavanje normalnih fizioloških aktivnosti pacijenta 

Traumatska oralna hirurgija

Podrazumijeva niz manjih ili većih zahvata kod pacijenata radi “restauracije” jednog ili više zuba i zubnog grebena a gdje je došlo do oštećenja usljed nekog vida traumatskog djelovanja na orofacijalni sistem pacijenta. Razlog može biti pad, saobraćajni udes, sportska povreda, povreda u igri…. Veličina zahvata zavisi od veličine povrede a kreće se od fiksacije jednog ili više zuba do replantacije zuba sa fiksacijom grebena i upotrebom mekotkivne hirurgije.