Alena Mujčić, rođena 02.11.1992.godine u Tuzli. Osnovnu školu i gimnaziju završava u Lukavcu, nakon čega, 2011.godine upisuje Stomatološki fakultet Univerziteta u Sarajevu. Isti završava 2017. godine i stiče zvanje doktor dentalne medicine.
 
Prvo radno iskustvo stiče u Domu zdravlja Banovići. Nakon toga, zapošljava se u privatnoj stomatološkoj ordinaciji Primadent u Tuzli, gdje radi i danas.
 
Učesnik je brojnih stomatoloških kongresa i edukacija kako u Bosni i Hercegovini tako i izvan nje kao što su: Competence in esthetics (Sarajevo, Teslić, Mostar), European Society of Cosmetic Dentistry (Sarajevo), Endo-Resto maraton (Beograd), Kurs mašinske endodoncije (Beograd), Protetika od A-Z (Beograd) i brojni drugi.